Рясно вродило художнє слово

Більше тридцяти нових книг письменників Жито­мирщини розглянула на своєму засіданні експертна рада з питань випуску соціально-значущої літератури місцевих авторів. До складу ради увійшли викладачі, спеціалісти, начальники управлінь облдержадміні­страції, депутати, керівники книгозбірень. Засідання вів заступник голови обласної ради Максим Вілівчук.

Представили літератори чимало цікавих творів. Те­матика їх дуже різноманіт­на: художня проза, поезія, науково-популярні твори, народознавство, історико-краєзнавчі розвідки, документалістика, дитяча літера­тура. Поет Михайло Пасічник представив збірку патріо­тичних поезій «Двовійна». Краєзнавець Геннадій Махорін — книгу «Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932 — 1933 рр.». Він зазначив, що у цьому науково-популярному дослідженні використані маловідомі досі архівні до­кументи, в яких описані події того часу в Житомирській, Київській та деяких інших областях України.

Історичні нариси «Житомир у давнину» підготував Олек­сандр Тарабукін, а колектив авторів — «Нариси історії Житомирщини першої по­ловини XX ст.».

Ряд публіцистичних і ху­дожньо-документальних творів присвячені подіям, що нині відбуваються в АТО («Східний фронт» Яросла­ва Марищенка, «Зрушений алювій» Григорія Цимбалюка та інші). Марія Рудак у збірці оповідань «Страньєрка» опи­сує життя наших землячок-заробітчанок за кордоном.

Цікаво, що були репрезен­товані й твори письменників, котрі свого часу працювали в нашій редакції. Зокрема, Михайло Прилуцький ви­ніс на суд експертної ради

художньо-документальний роман «Не тіні», Микола Зіновчук — збірку повістей та оповідань «Буває плачуть весни», Микола Горлицький — науково-популярне ви­дання «Стежками Полісся на самоті». А художній роман про Остапа Вишню «Будь­мо», який належить перу покійного письменника Ана­толія Журавського, предста­вила Людмила Журавська.

Розмаїття творів для дітей запропонували Марія Пономаренко, Віктор Васильчук, Людмила Коваль, Світлана Соболевська. Оплесками нагородили присутні семи­класника Житомирського ліцею № 25 Олександра Штільгойза, який представ­ляв збірку власних поезій «Вільна птаха в душі поета». До речі, він був наймолод­шим автором. А найстаршим став 85-річний письменник Микола Ярмолюк, котрий подав книгу прози «Жито родить на життя».

Заслухавши всіх авторів, експертна рада визначить, чиїм книгам надати фінан­сову підтримку для виходу в світ. На випуск соціально-значущої літератури місце­вих авторів передбачено в цьому році 200 тисяч гривень з обласного бюджету.

Іванна ГАЛИНЕНКО.

 

Джерело статті: газета «Житомирщина»

ТОП новости

Вход

Меню пользователя